ข่าวสาร2021-04-27T10:39:16+07:00

ข่าวสาร

ข่าวทั้งหมด

มกราคม 2023

ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

26 ม.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

รองศาสตรา [...]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)

19 ม.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

รองศาส [...]

ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางกลางภาค 2/2565 (ป.ตรี) (ครั้งที่ 1)

16 ม.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ตางรางสอบก [...]

ตุลาคม 2022

กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สารพล ฐิติพัฒนพงศ์

27 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอแสดงควา [...]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.โกศล ชัยเจริญอุดมรุ่ง

27 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอแสดงควา [...]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐพล บุญอธึก

27 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอแสดงควา [...]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พนิตา ภักดี

27 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอแสดงควา [...]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา

27 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอแสดงควา [...]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อินทวดี จันทร์ทักษิโณภาส

27 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอแสดงควา [...]

Load More Posts

มกราคม 2023

ธันวาคม 2022

ตุลาคม 2022

แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มนักศึกษาที่เข้าใหม่ และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

27 ต.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

แบบสำรวจค [...]

ประกาศด่วน!!! เปลี่ยนแปลงห้องสอบวิชา ENGINEERING MATHEMATICS ตางรางสอบปลายภาค 1/2565 ระดับ ป.ตรี

24 ต.ค. 2022|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ตางรางสอบป [...]

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 1/2565

19 ต.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

นักศึกษาร [...]

กันยายน 2022

สิงหาคม 2022

คณบดี วทอ. มอบ Certificate แด่นักศึกษาแลกเปลี่ยน

26 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวนักศึกษา|

คณบดี วทอ [...]

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

24 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

โครงการ ก [...]

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

24 ส.ค. 2022|Categories: Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

โครงการ ก [...]

Load More Posts

ตุลาคม 2022

กันยายน 2022

สิงหาคม 2022

มิถุนายน 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร “

15 มิ.ย. 2022|Categories: KM-CIT, News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

โครงการอบ [...]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่องาน “ผลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ ควบคู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์”

13 มิ.ย. 2022|Categories: KM-CIT, News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

กิจกรรมแล [...]

มีนาคม 2022

ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 2/2564 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

29 มี.ค. 2022|Categories: News, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

นักศึกษาส [...]

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

15 มี.ค. 2022|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมิ [...]

KM Sharing day ครั้งที่ 9 พลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ ควบคู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

10 มี.ค. 2022|Categories: KM-CIT, News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประกันคุณภาพ|

KM Sharin [...]

กุมภาพันธ์ 2022

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง “OBE เบื้องต้นสำหรับอาจารย์ วทอ. และโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน”

24 ก.พ. 2022|Categories: KM-CIT, News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

โครงการแล [...]

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

08 ก.พ. 2022|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมิ [...]

Load More Posts

กันยายน 2022

สิงหาคม 2022

คณบดี วทอ. มอบ Certificate แด่นักศึกษาแลกเปลี่ยน

26 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวนักศึกษา|

คณบดี วทอ [...]

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

24 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

โครงการ ก [...]

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

24 ส.ค. 2022|Categories: Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

โครงการ ก [...]

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชม วทอ.

19 ส.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

สถาบันเทค [...]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2564

17 ส.ค. 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

การประเมิ [...]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเตรียมวิศวะ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่29 ระดับภาค

16 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

ขอแสดงควา [...]

แสดงความยินดีกับอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

แสดงความย [...]

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วทอ. ส่งมอบชุดและติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำบาดาล

03 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

ภาควิชาเท [...]

Load More Posts

มิถุนายน 2022

พฤศจิกายน 2015

ตุลาคม 2015

สิงหาคม 2015

กรกฎาคม 2015

มีนาคม 2015

สิงหาคม 2022

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

24 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

โครงการ ก [...]

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

24 ส.ค. 2022|Categories: Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

โครงการ ก [...]

ธันวาคม 2019

Go to Top