ข่าวสาร2021-04-27T10:39:16+07:00

ข่าวสาร

ข่าวทั้งหมด

มิถุนายน 2021

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) วุฒิ ปวช. ปวส.

09 มิ.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ผู้มีสิทธิ [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 4 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. ปวส.

02 มิ.ย. 2021|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ประกาศราย [...]

เมษายน 2021

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2562

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

วิทยาลัยเ [...]

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมิ [...]

ขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ระมัดระวัง และตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอความร่ว [...]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด

22 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

พิธีลงนาม [...]

กันยายน 2015

กรกฎาคม 2021

มิถุนายน 2021

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) วุฒิ ปวช. ปวส.

09 มิ.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ผู้มีสิทธิ [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 4 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. ปวส.

02 มิ.ย. 2021|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ประกาศราย [...]

เมษายน 2021

แข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 14 เกมส์การแข่งขัน Robo Harverster

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวนักศึกษา|

ขอแสดงควา [...]

ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปี 2564

20 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ขั้นตอนการ [...]

กุมภาพันธ์ 2021

กันยายน 2015

เมษายน 2021

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2562

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

วิทยาลัยเ [...]

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมิ [...]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย 2562

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวประกันคุณภาพ|

วิทยาลัยเ [...]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) หลักสูตร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน

21 เม.ย. 2021|Categories: Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประกันคุณภาพ|

โครงการแล [...]

การตรวจสุขภาพประจำปี 2564 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

14 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวประกันคุณภาพ|

โรงพยาบาล [...]

ขอความร่วมมือคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ระมัดระวัง และตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

08 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวประกันคุณภาพ|

เนื่องจาก [...]

กุมภาพันธ์ 2021

กรกฎาคม 2021

เมษายน 2021

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด

22 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

พิธีลงนาม [...]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) หลักสูตร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน

21 เม.ย. 2021|Categories: Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประกันคุณภาพ|

โครงการแล [...]

มีนาคม 2016

โครงการเรียนรู้ประชาสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน

30 มี.ค. 2016|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: |

เมื่อวันท [...]

ประชุมหารือการสอบมาตรฐานช่างแมคคาทรอนิกส์

30 มี.ค. 2016|Categories: ข่าวกิจกรรม|

เมื่อวันท [...]

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกงานจาก Esslingen

21 มี.ค. 2016|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: |

เมื่อวันท [...]

ต้อนรับการศึกษาดูงานของอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา สาธารณรัฐเกาหลี

21 มี.ค. 2016|Categories: ข่าวกิจกรรม|

เมื่อวันท [...]

Load More Posts

พฤศจิกายน 2015

ตุลาคม 2015

สิงหาคม 2015

กรกฎาคม 2015

มีนาคม 2015

Go to Top