ข่าวสาร2021-04-27T10:39:16+07:00

ข่าวสาร

ข่าวทั้งหมด

พฤษภาคม 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อัครพล สนทมิโน

12 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

ขอแสดงควา [...]

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอร์มัน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (2)

12 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

โรงเรียนเ [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

12 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

โครงการอบ [...]

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงาน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

05 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

ยินดีต้อน [...]

เมษายน 2022

มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (KNACKSAT 2 TGPS)

29 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

มจพ. จัดโ [...]

ร่วมยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

29 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

ร่วมยินดี [...]

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ จิรกุลสมโชค

27 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

ขอแสดงควา [...]

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เหรียญประดับ

27 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

ขอแสดงควา [...]

ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2565

27 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศผลส [...]

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสายวิชาการ

27 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

โครงการเส [...]

Load More Posts

พฤษภาคม 2022

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอร์มัน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (2)

12 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

โรงเรียนเ [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

12 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

โครงการอบ [...]

เมษายน 2022

มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (KNACKSAT 2 TGPS)

29 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

มจพ. จัดโ [...]

ร่วมยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

29 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

ร่วมยินดี [...]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสำหรับการเข้าสอบ K-StEP แบบออนไลน์ 

28 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศราย [...]

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2564 ( ระดับปริญญาตรี )

28 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

 ตารางสอบ [...]

ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2565

27 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศผลส [...]

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

27 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

คณะผู้บริ [...]

กิจกรรมรับนักศึกษานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

25 เม.ย. 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

กิจกรรมรั [...]

มีนาคม 2022

Load More Posts

มีนาคม 2022

ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 2/2564 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

29 มี.ค. 2022|Categories: News, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

นักศึกษาส [...]

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

15 มี.ค. 2022|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมิ [...]

KM Sharing day ครั้งที่ 9 พลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ ควบคู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

10 มี.ค. 2022|Categories: KM-CIT, News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประกันคุณภาพ|

KM Sharin [...]

กุมภาพันธ์ 2022

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

08 ก.พ. 2022|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมิ [...]

ประเมินการสอนอาจารย์ ระดับ ปวช. ภาคการศึกษา 2/2564

08 ก.พ. 2022|Categories: News, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประเมินกา [...]

พฤษภาคม 2021

เมษายน 2021

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2562

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

วิทยาลัยเ [...]

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมิ [...]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย 2562

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวประกันคุณภาพ|

วิทยาลัยเ [...]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) หลักสูตร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน

21 เม.ย. 2021|Categories: Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประกันคุณภาพ|

โครงการแล [...]

Load More Posts

พฤษภาคม 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อัครพล สนทมิโน

12 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

ขอแสดงควา [...]

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอร์มัน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (2)

12 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

โรงเรียนเ [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

12 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

โครงการอบ [...]

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงาน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

05 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

ยินดีต้อน [...]

เมษายน 2022

มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (KNACKSAT 2 TGPS)

29 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

มจพ. จัดโ [...]

ร่วมยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

29 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

ร่วมยินดี [...]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสำหรับการเข้าสอบ K-StEP แบบออนไลน์ 

28 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศราย [...]

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ จิรกุลสมโชค

27 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

ขอแสดงควา [...]

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เหรียญประดับ

27 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

ขอแสดงควา [...]

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสายวิชาการ

27 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

โครงการเส [...]

Load More Posts

พฤศจิกายน 2015

ตุลาคม 2015

สิงหาคม 2015

กรกฎาคม 2015

มีนาคม 2015

Go to Top