ข่าวสาร2021-04-27T10:39:16+07:00

ข่าวสาร

ข่าวทั้งหมด

มิถุนายน 2022

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จิรัฐติ เต็งสุทธิวัฒน์

07 มิ.ย. 2022|Categories: News, ข่าวคณะ|

วิทยาลัยเ [...]

มจพ. หนุนดาวเทียมนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน พัฒนา KNACKSAT-2 TGPS เตรียมส่งขึ้นสู่อวกาศปี 2566

06 มิ.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

มจพ. หนุน [...]

มจพ. ปั้นนักเรียนเตรียมวิศวฯ ไทย-เยอรมัน สร้างดาวเทียมเพื่อการศึกษาส่งขึ้นอวกาศ

06 มิ.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

มจพ. ปั้น [...]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2565

06 มิ.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

ขอแสดงควา [...]

พฤษภาคม 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อัครพล สนทมิโน

12 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

ขอแสดงควา [...]

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอร์มัน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (2)

12 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

โรงเรียนเ [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

12 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

โครงการอบ [...]

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงาน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

05 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

ยินดีต้อน [...]

เมษายน 2022

มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (KNACKSAT 2 TGPS)

29 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

มจพ. จัดโ [...]

ร่วมยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

29 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

ร่วมยินดี [...]

Load More Posts

เมษายน 2022

ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2565

27 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศผลส [...]

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

27 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

คณะผู้บริ [...]

กิจกรรมรับนักศึกษานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

25 เม.ย. 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

กิจกรรมรั [...]

มีนาคม 2022

ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 2/2564 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

29 มี.ค. 2022|Categories: News, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

นักศึกษาส [...]

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ให้โอวาท นศ. ที่ได้รับคัดเลือกไปศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

25 มี.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ผู้บริหาร [...]

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด 

22 มี.ค. 2022|Categories: News, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศรับ [...]

ประกาศรับสมัครพนักงานบริษัท ศรีพิพัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

21 มี.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศรับ [...]

สำหรับนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2565 ตามท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก ได้กำหนดวันรายงานตัวเดิม วันที่ 8 มีนาคม 2565 เปลี่ยนเป็น วันที่ 19 มีนาคม 2565

07 มี.ค. 2022|Categories: ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

สำหรับนัก [...]

กุมภาพันธ์ 2022

Load More Posts

เมษายน 2021

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมิ [...]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย 2562

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวประกันคุณภาพ|

วิทยาลัยเ [...]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) หลักสูตร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน

21 เม.ย. 2021|Categories: KM-CIT, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประกันคุณภาพ|

โครงการแล [...]

การตรวจสุขภาพประจำปี 2564 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

14 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวประกันคุณภาพ|

โรงพยาบาล [...]

ขอความร่วมมือคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ระมัดระวัง และตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

08 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวประกันคุณภาพ|

เนื่องจาก [...]

กุมภาพันธ์ 2021

Load More Posts

มิถุนายน 2022

พฤษภาคม 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อัครพล สนทมิโน

12 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

ขอแสดงควา [...]

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอร์มัน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (2)

12 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

โรงเรียนเ [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

12 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

โครงการอบ [...]

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงาน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

05 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

ยินดีต้อน [...]

เมษายน 2022

มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (KNACKSAT 2 TGPS)

29 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

มจพ. จัดโ [...]

ร่วมยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

29 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

ร่วมยินดี [...]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสำหรับการเข้าสอบ K-StEP แบบออนไลน์ 

28 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศราย [...]

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ จิรกุลสมโชค

27 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

ขอแสดงควา [...]

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เหรียญประดับ

27 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

ขอแสดงควา [...]

Load More Posts
Go to Top