โครงการบริจาคโลหิตภายใต้โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ครั้งที่ 8

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ครั้งที่ 8 ทุกท่าน🩸💉💪🏻🌡
🔺วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
👋🏻 แล้วพบกันใหม่ ในครั้งที่ 9 🙏🏻😊
📣วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565
📍ติดตามข่าวสารที่👇🏻👇🏻👇🏻
✅เพจกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม