pr

Home/pr pr

About pr pr

This author has not yet filled in any details.
So far pr pr has created 101 blog entries.
27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สารพล ฐิติพัฒนพงศ์

2022-09-27T11:57:39+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.โกศล ชัยเจริญอุดมรุ่ง

2022-09-27T11:46:49+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐพล บุญอธึก

2022-09-27T11:31:32+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พนิตา ภักดี

2022-09-27T10:50:23+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา

2022-09-27T10:42:37+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อินทวดี จันทร์ทักษิโณภาส

2022-09-27T10:28:59+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปิยนันท์ เรืองอุไร

2022-09-27T10:33:51+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี อาจารีย์

2022-09-27T10:31:01+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

8 กันยายน 2022

ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 1/2565 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2022-09-27T10:12:38+07:0008 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

7 กันยายน 2022

แสดงความยินดีกับอาจารย์วทอ. ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งในระดับรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

2022-09-08T12:59:12+07:0007 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ|

Load More Posts
Go to Top