ข่าวกิจกรรม

Home/ข่าวกิจกรรม
7 กันยายน 2022

คณบดีวทอ. พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยรอบปีการศึกษา 2564

2022-09-08T10:52:43+07:0007 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประกันคุณภาพ|

26 สิงหาคม 2022

คณบดี วทอ. มอบ Certificate แด่นักศึกษาแลกเปลี่ยน

2022-09-12T15:42:21+07:0026 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวนักศึกษา|

24 สิงหาคม 2022

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

2022-09-12T17:57:53+07:0024 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

24 สิงหาคม 2022

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

2022-09-20T09:45:27+07:0024 ส.ค. 2022|Categories: Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

19 สิงหาคม 2022

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชม วทอ.

2022-09-20T13:34:11+07:0019 ส.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

17 สิงหาคม 2022

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2564

2022-08-31T19:00:06+07:0017 ส.ค. 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

16 สิงหาคม 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเตรียมวิศวะ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่29 ระดับภาค

2022-09-20T15:18:26+07:0016 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

10 สิงหาคม 2022

แสดงความยินดีกับอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2022-09-20T14:19:41+07:0010 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

3 สิงหาคม 2022

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วทอ. ส่งมอบชุดและติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำบาดาล

2022-09-20T16:21:30+07:0003 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

Load More Posts
Go to Top