ข่าวคณะ

Home/ข่าวคณะ
19 มกราคม 2023

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)

2023-01-19T14:59:48+07:0019 ม.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

16 มกราคม 2023

ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางกลางภาค 2/2565 (ป.ตรี) (ครั้งที่ 1)

2023-01-17T11:42:25+07:0016 ม.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

24 ตุลาคม 2022

ประกาศด่วน!!! เปลี่ยนแปลงห้องสอบวิชา ENGINEERING MATHEMATICS ตางรางสอบปลายภาค 1/2565 ระดับ ป.ตรี

2022-10-25T14:39:42+07:0024 ต.ค. 2022|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สารพล ฐิติพัฒนพงศ์

2022-09-27T11:57:39+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.โกศล ชัยเจริญอุดมรุ่ง

2022-09-27T11:46:49+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐพล บุญอธึก

2022-09-27T11:31:32+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พนิตา ภักดี

2022-09-27T10:50:23+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา

2022-09-27T10:42:37+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อินทวดี จันทร์ทักษิโณภาส

2022-09-27T10:28:59+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

Load More Posts
Go to Top