ข่าวด่วน

Home/ข่าวด่วน
8 กุมภาพันธ์ 2022

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

2022-02-08T15:48:14+07:0008 ก.พ. 2022|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

8 กุมภาพันธ์ 2022

ประเมินการสอนอาจารย์ ระดับ ปวช. ภาคการศึกษา 2/2564

2022-02-08T13:55:20+07:0008 ก.พ. 2022|Categories: News, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

22 ธันวาคม 2021

ประกาศผลสอบคัดเลือกโควตาเรียนดีระดับปริญญาตรี 4 ปี

2021-12-22T14:31:39+07:0022 ธ.ค. 2021|Categories: News, Uncategorized, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

21 ธันวาคม 2021

แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)

2021-12-21T15:16:49+07:0021 ธ.ค. 2021|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

18 ธันวาคม 2021

ขบวนวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระดับปริญญาตรี

2021-12-24T11:16:44+07:0018 ธ.ค. 2021|Categories: ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

8 ธันวาคม 2021

ประกาศผลสอบคัดเลือกโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

2021-12-08T11:52:51+07:0008 ธ.ค. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

7 ธันวาคม 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2021-12-07T23:35:55+07:0007 ธ.ค. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

23 พฤศจิกายน 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

2021-11-23T13:36:06+07:0023 พ.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

23 พฤศจิกายน 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ 41 โควตาเรียนดีสำหรับวุฒิ ปวส. เข้าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2565

2021-11-23T09:11:49+07:0023 พ.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

18 พฤศจิกายน 2021

ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2565

2021-11-18T08:29:26+07:0018 พ.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

Load More Posts
Go to Top