ข่าวประกันคุณภาพ

Home/ข่าวประกันคุณภาพ
8 กุมภาพันธ์ 2022

ประเมินการสอนอาจารย์ ระดับ ปวช. ภาคการศึกษา 2/2564

2022-02-08T13:55:20+07:0008 ก.พ. 2022|Categories: News, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

23 เมษายน 2021

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2562

2021-05-31T00:43:14+07:0023 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

23 เมษายน 2021

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

2021-04-23T14:37:43+07:0023 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

23 เมษายน 2021

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย 2562

2021-05-31T00:42:42+07:0023 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวประกันคุณภาพ|

21 เมษายน 2021

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) หลักสูตร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน

2022-06-13T09:40:53+07:0021 เม.ย. 2021|Categories: KM-CIT, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประกันคุณภาพ|

8 เมษายน 2021

ขอความร่วมมือคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ระมัดระวัง และตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

2021-04-16T14:21:48+07:0008 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวประกันคุณภาพ|

2 กุมภาพันธ์ 2021

ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563

2021-05-31T00:17:48+07:0002 ก.พ. 2021|Categories: ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ|

Load More Posts
Go to Top