ข่าวประชาสัมพันธ์

Home/ข่าวประชาสัมพันธ์
19 มกราคม 2023

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)

2023-01-19T14:59:48+07:0019 ม.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

15 ธันวาคม 2022

ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

2022-12-15T11:53:46+07:0015 ธ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 ตุลาคม 2022

แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มนักศึกษาที่เข้าใหม่ และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

2022-10-27T13:53:39+07:0027 ต.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

19 ตุลาคม 2022

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 1/2565

2022-10-19T17:47:57+07:0019 ต.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สารพล ฐิติพัฒนพงศ์

2022-09-27T11:57:39+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.โกศล ชัยเจริญอุดมรุ่ง

2022-09-27T11:46:49+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐพล บุญอธึก

2022-09-27T11:31:32+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พนิตา ภักดี

2022-09-27T10:50:23+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา

2022-09-27T10:42:37+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

Load More Posts
Go to Top