ข่าวประชาสัมพันธ์

Home/ข่าวประชาสัมพันธ์
21 มีนาคม 2022

ประกาศรับสมัครพนักงานบริษัท ศรีพิพัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2022-03-21T09:55:24+07:0021 มี.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

16 มีนาคม 2022

รณรงค์ ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน(60+ Earth Hour 2022)

2022-03-16T10:54:12+07:0016 มี.ค. 2022|Categories: Green University, News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

15 มีนาคม 2022

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

2022-03-15T10:48:19+07:0015 มี.ค. 2022|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

10 มีนาคม 2022

ประกาศ!! ขอความกรุณางดจอดรถยนต์โดยรอบวิทยาลัย

2022-03-10T15:52:03+07:0010 มี.ค. 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวประชาสัมพันธ์|

7 มีนาคม 2022

สำหรับนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2565 ตามท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก ได้กำหนดวันรายงานตัวเดิม วันที่ 8 มีนาคม 2565 เปลี่ยนเป็น วันที่ 19 มีนาคม 2565

2022-03-07T10:40:38+07:0007 มี.ค. 2022|Categories: ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

8 กุมภาพันธ์ 2022

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

2022-02-08T15:48:14+07:0008 ก.พ. 2022|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

8 กุมภาพันธ์ 2022

ประเมินการสอนอาจารย์ ระดับ ปวช. ภาคการศึกษา 2/2564

2022-02-08T13:55:20+07:0008 ก.พ. 2022|Categories: News, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

26 มกราคม 2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2022-01-27T16:32:35+07:0026 ม.ค. 2022|Categories: Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

10 มกราคม 2022

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท อะตอมแมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

2022-01-10T15:25:07+07:0010 ม.ค. 2022|Categories: News, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

22 ธันวาคม 2021

ประกาศผลสอบคัดเลือกโควตาเรียนดีระดับปริญญาตรี 4 ปี

2021-12-22T14:31:39+07:0022 ธ.ค. 2021|Categories: News, Uncategorized, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

Load More Posts
Go to Top