ข่าวประชาสัมพันธ์

Home/ข่าวประชาสัมพันธ์
8 กันยายน 2022

ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 1/2565 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2022-09-27T10:12:38+07:0008 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

3 สิงหาคม 2022

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยยศ ดำรงกิจโกศล

2022-09-27T10:10:46+07:0003 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

3 สิงหาคม 2022

วทอ. แสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นัฐพงษ์ สุขวิพัฒน์

2022-09-05T11:45:35+07:0003 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

3 สิงหาคม 2022

วทอ. แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ แหมา

2022-09-05T11:45:54+07:0003 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

3 สิงหาคม 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นพพร สุทธิวงศ์

2022-09-21T11:23:26+07:0003 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

5 กรกฎาคม 2022

โครงการ Healthy Workplace วันที่ 23 และ 24 มิถุนายน 2565

2022-07-05T17:01:42+07:0005 ก.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

5 กรกฎาคม 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ทัศคร

2022-07-05T16:38:06+07:0005 ก.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

5 กรกฎาคม 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ

2022-07-05T16:32:08+07:0005 ก.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

5 กรกฎาคม 2022

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วทอ.

2022-07-05T16:23:45+07:0005 ก.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวประชาสัมพันธ์|

Load More Posts
Go to Top