KM-CIT

Home/KM-CIT
1 พฤศจิกายน 2021

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด พร้อมกับสถาบันการศึกษา

2021-11-01T14:58:51+07:0001 พ.ย. 2021|Categories: KM-CIT, Uncategorized, ข่าวคณะ|

23 เมษายน 2021

ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยนำเสนอองค์ความรู้ในกิจกรรม”KM Sharing Day 2016 for Green University” ครั้งที่ 3 ของมหาวิทยาลัย

2021-04-23T11:05:07+07:0023 เม.ย. 2021|Categories: KM-CIT|

23 เมษายน 2021

ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยนำเสนอองค์ความรู้ (OPL) ในตลาดนัด Show&Share ของมหาวิทยาลัย

2021-04-23T11:01:45+07:0023 เม.ย. 2021|Categories: KM-CIT|

23 เมษายน 2021

ทำอย่างไรให้ผลงานวิจัยนำไปสู่การ Citation โดย ผศ.ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร

2021-04-23T10:50:59+07:0023 เม.ย. 2021|Categories: KM-CIT|

23 เมษายน 2021

การใช้ระบบสารสนเทศในการเรียนการสอน โดย ผศ.ดร.ชูพันธุ์ รัตนโภคา

2021-04-23T10:44:09+07:0023 เม.ย. 2021|Categories: KM-CIT|

Go to Top