News

Home/News
12 พฤษภาคม 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อัครพล สนทมิโน

2022-05-12T12:29:16+07:0012 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

12 พฤษภาคม 2022

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอร์มัน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (2)

2022-05-12T12:18:57+07:0012 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

12 พฤษภาคม 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

2022-05-12T12:10:09+07:0012 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

5 พฤษภาคม 2022

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงาน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2022-05-05T14:20:02+07:0005 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

29 เมษายน 2022

มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (KNACKSAT 2 TGPS)

2022-04-29T13:54:09+07:0029 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

29 เมษายน 2022

ร่วมยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2022-04-29T12:26:44+07:0029 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

28 เมษายน 2022

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสำหรับการเข้าสอบ K-StEP แบบออนไลน์ 

2022-04-28T16:28:13+07:0028 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

28 เมษายน 2022

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2564 ( ระดับปริญญาตรี )

2022-04-28T14:00:12+07:0028 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 เมษายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ จิรกุลสมโชค

2022-04-27T16:35:34+07:0027 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

27 เมษายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เหรียญประดับ

2022-04-27T16:32:48+07:0027 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

Load More Posts
Go to Top