News

Home/News
8 กันยายน 2022

ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 1/2565 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2022-09-27T10:12:38+07:0008 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

7 กันยายน 2022

แสดงความยินดีกับอาจารย์วทอ. ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งในระดับรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

2022-09-08T12:59:12+07:0007 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ|

7 กันยายน 2022

คณบดีวทอ. พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยรอบปีการศึกษา 2564

2022-09-08T10:52:43+07:0007 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประกันคุณภาพ|

31 สิงหาคม 2022

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เค.ซี.พี แอสโซซิเอท จำกัด

2022-09-12T11:02:54+07:0031 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ|

26 สิงหาคม 2022

คณบดี วทอ. มอบ Certificate แด่นักศึกษาแลกเปลี่ยน

2022-09-12T15:42:21+07:0026 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวนักศึกษา|

24 สิงหาคม 2022

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

2022-09-12T17:57:53+07:0024 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

19 สิงหาคม 2022

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชม วทอ.

2022-09-20T13:34:11+07:0019 ส.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

16 สิงหาคม 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเตรียมวิศวะ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่29 ระดับภาค

2022-09-20T15:18:26+07:0016 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

16 สิงหาคม 2022

คณบดี วทอ. ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Anand International College of Engineering, Rajasthan Technical University

2022-09-21T14:14:20+07:0016 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

Load More Posts
Go to Top