Uncategorized

Home/Uncategorized
21 เมษายน 2021

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) หลักสูตร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน

2021-05-31T02:07:10+07:0021 เม.ย. 2021|Categories: Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประกันคุณภาพ|

Go to Top