Uncategorized

Home/Uncategorized
26 มกราคม 2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2022-01-27T16:32:35+07:0026 ม.ค. 2022|Categories: Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

22 ธันวาคม 2021

ประกาศผลสอบคัดเลือกโควตาเรียนดีระดับปริญญาตรี 4 ปี

2021-12-22T14:31:39+07:0022 ธ.ค. 2021|Categories: News, Uncategorized, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

8 ธันวาคม 2021

โครงการบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ครั้งที่ 7

2021-12-08T10:51:21+07:0008 ธ.ค. 2021|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

26 พฤศจิกายน 2021

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด บริษัท บีทีพี อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ดีจีโอ โปรดักชั่น จำกัด และ บริษัท ยูเอวี ไทย จำกัด

2021-11-26T16:35:55+07:0026 พ.ย. 2021|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

1 พฤศจิกายน 2021

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด พร้อมกับสถาบันการศึกษา

2021-11-01T14:58:51+07:0001 พ.ย. 2021|Categories: KM-CIT, Uncategorized, ข่าวคณะ|

11 ตุลาคม 2021

วทอ.ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดทำห้องความดันลบ

2021-11-04T13:35:34+07:0011 ต.ค. 2021|Categories: CHR-CIT, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

17 กันยายน 2021

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ร้อยรักจากดวงใจด้วยสายใยที่ผูกพัน

2021-09-17T12:36:11+07:0017 ก.ย. 2021|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวประชาสัมพันธ์|

21 เมษายน 2021

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) หลักสูตร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน

2022-06-13T09:40:53+07:0021 เม.ย. 2021|Categories: KM-CIT, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประกันคุณภาพ|

Load More Posts
Go to Top