Organization of Creative invention to innovation

องค์กรแห่งการสร้างสรรค์
ประดิษฐกรรมสู่นวัฒกรรม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทักษะดี ปฏิบัติเด่น
เน้นความรู้เฉพาะทาง
Competent Skills, Outstanding Pratices
and Specialized Knowledges
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
หน้าหลัก2021-05-28T09:22:55+07:00

Hot NEWs

20กรกฎาคม 2021

ทุนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา วทอ.(2,000 บาท) จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ปีการศึกษา2564

Categories: ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ทุนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา วทอ.(2,000 บาท) จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ปีการศึกษา2564 ประกาศรับสมัคร “ทุนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกร [...]

Load More Posts

News

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2562

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

รายงานการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2562 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2562 [...]

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษ [...]

ขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ระมัดระวัง และตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ระมัดระวัง และตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากในช่วงเทศ [...]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด

22 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ระบบที่จอดรถอั [...]

ขอเชิญร่วมงาน “ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ. 58”

18 ก.ย. 2015|Categories: ข่าวคณะ|

[...]

ทุนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา วทอ.(2,000 บาท) จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ปีการศึกษา2564

20 ก.ค. 2021|Categories: ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ทุนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา วทอ.(2,000 บาท) จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [...]

กิจกรรมถ่ายหมู่บัณฑิตวิทยาลัย 2563

23 เม.ย. 2021|Categories: Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวนักศึกษา|

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที 8 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโ [...]

แข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 14 เกมส์การแข่งขัน Robo Harverster

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวนักศึกษา|

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 14 เมื่อวันที [...]

ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปี 2564

20 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปี 2564 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี สำหรับอาจารย์   [...]

ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563

02 ก.พ. 2021|Categories: ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ|

โปรดเลือกระดับการศึกษาที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ลิงค์ https://forms.gle/ [...]

ขอเชิญชวน น.ศ เข้าร่วมโครงการ “Dream Up นับหนึ่งให้ถึงฝัน”

18 ก.ย. 2015|Categories: ข่าวนักศึกษา|

[...]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2562

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

รายงานการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2562 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2562 [...]

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษ [...]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย 2562

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวประกันคุณภาพ|

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2562 ในร [...]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) หลักสูตร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน

21 เม.ย. 2021|Categories: Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประกันคุณภาพ|

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO [...]

การตรวจสุขภาพประจำปี 2564 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

14 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวประกันคุณภาพ|

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ [...]

ขอความร่วมมือคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ระมัดระวัง และตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

08 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวประกันคุณภาพ|

เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 15 เมษาย [...]

Load More Posts

งานวิจัยและนวัตกรรม

ฝ่ายวิชาการ

พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วารสารทางวิชาการ

ศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม

กิจการนักศึกษา

คุณภาพการศึกษา

สารสนเทศ

procurement

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 63 เป็นห้องเรียนรวม จำนวน 1 งาน

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 63 เป็นห้องเร [...]

02 พ.ย. 2015|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|
Load More Posts

ประกาศราคากลาง

Load More Posts

Activities

Load More Posts
0 จำนวน
Students
0 จำนวน
Faculty
0%
Graduate job
0 บาท
Research Funding

Academic Calendar

พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565

ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

ทุกคณะยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติและ TGGS

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Old website
Go to Top