หน่วยวิจัย

หน่วยวิจัย

นางสาวยุวดี จะแจ้ง
นางสาวยุวดี จะแจ้งหัวหน้าหน่วยวิจัย
เจ้าหน้าที่หน่วยงานวิจัย
Ms.Yuwadee Jajang
Yuwadee.j@cit.kmutnb.ac.th
Tel:6249
นางสาวชลดา เชื้อประดิษฐ์
นางสาวชลดา เชื้อประดิษฐ์เจ้าหน้าที่วิจัย
Ms.Chonlada Chueapadit
chonlada.c@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6249