หน่วยอาคารและยานพาหนะ

หน่วยอาคารและยานพาหนะ

นายพงศ์กริช บุตรดี
นายพงศ์กริช บุตรดีหัวหน้าหน่วยอาคารและยานพาหนะ
Mr.Pongkris Buttrdee
ta-tong2016@hotmail.com
tel: 6219
นายอุบล น้ำดอกไม้
นายอุบล น้ำดอกไม้ช่างเทคนิค
Mr. Ubol Namdokmai
นายประเวศ วงศ์จำนงค์
นายประเวศ วงศ์จำนงค์พนักงานบริการ
Mr. Prawet Wongjumnong
นายสำราญ ศิริทาน
นายสำราญ ศิริทานพนักงานบริการ
Mr. Samran Sirithan
นายชัชยุกรณ์ พ่วงชิงสิริสกุล
นายชัชยุกรณ์ พ่วงชิงสิริสกุลวิศวกร
Mr. Chatchayukorn Puangchingsiriskun
นายประพนธ์ สุวรรณพันธ์
นายประพนธ์ สุวรรณพันธ์พนักงานขับรถยนต์
Mr. Praphon Suwannaphan
นายสิทธิศักดิ์ คุณทั่งทอง
นายสิทธิศักดิ์ คุณทั่งทองพนักงานขับรถยต์
Mr. Sitthisak Khoonthungthong
นายสุเทพ ภาชีเชาวน์
นายสุเทพ ภาชีเชาวน์พนักงานบริการ
Mr. Suthep Phachicheawn
นายรุ่ง ตั้งเจริญ
นายรุ่ง ตั้งเจริญพนักงานรักษาความปลอดภัย
Mr. Rung Tangjaroen
นางสาวกัลยา กามล
นางสาวกัลยา กามลคนสวน
Miss Kanlaya Kamon
นายเผชิญ ปัทมะนาวิน
นายเผชิญ ปัทมะนาวินพนักงานบริการ
Mr. Phechiy Pattamamavin