ทุนการศึกษา2021-04-27T18:13:16+07:00

ทุนการศึกษา

11ธันวาคม 2019

ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2562

11 ธ.ค. 2019|Categories: ทุนการศึกษา|

ประกาศรับสมัครนักศึกษา เสนอชื่อเป็นผู้รับทุน สาขาวิชาละ 2 ทุน  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2562 หากสนใ [...]

Go to Top