Uncategorized

Home/Uncategorized
27 ตุลาคม 2022

แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มนักศึกษาที่เข้าใหม่ และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

2022-10-27T13:53:39+07:0027 ต.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

19 ตุลาคม 2022

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 1/2565

2022-10-19T17:47:57+07:0019 ต.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สารพล ฐิติพัฒนพงศ์

2022-09-27T11:57:39+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.โกศล ชัยเจริญอุดมรุ่ง

2022-09-27T11:46:49+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐพล บุญอธึก

2022-09-27T11:31:32+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พนิตา ภักดี

2022-09-27T10:50:23+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา

2022-09-27T10:42:37+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อินทวดี จันทร์ทักษิโณภาส

2022-09-27T10:28:59+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปิยนันท์ เรืองอุไร

2022-09-27T10:33:51+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี อาจารีย์

2022-09-27T10:31:01+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

Load More Posts
Go to Top