Uncategorized

Home/Uncategorized
20 กันยายน 2023

ขอเชิญบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม มจพ. เข้าร่วมงานมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

2023-09-20T10:24:06+07:0020 ก.ย. 2023|Categories: Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

16 กันยายน 2023

คณบดี วทอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Universitas Negeri Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

2023-10-12T13:09:59+07:0016 ก.ย. 2023|Categories: Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

31 สิงหาคม 2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ กองทับบก โดยกรมการทหารสื่อสาร

2023-09-04T09:22:05+07:0031 ส.ค. 2023|Categories: Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

20 กรกฎาคม 2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

2023-07-20T14:31:05+07:0020 ก.ค. 2023|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

11 กรกฎาคม 2023

ประชุมร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับตัวแทนผู้บริหารจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

2023-10-19T14:53:14+07:0011 ก.ค. 2023|Categories: Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

29 มิถุนายน 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอบรมเพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเชิงรุก รุ่นที่ 1”

2023-06-29T17:48:21+07:0029 มิ.ย. 2023|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

28 มิถุนายน 2023

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม มจพ. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

2023-06-28T17:29:29+07:0028 มิ.ย. 2023|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 ตุลาคม 2022

แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มนักศึกษาที่เข้าใหม่ และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

2022-10-27T13:53:39+07:0027 ต.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

19 ตุลาคม 2022

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 1/2565

2022-10-19T17:47:57+07:0019 ต.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สารพล ฐิติพัฒนพงศ์

2022-09-27T11:57:39+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

Load More Posts
Go to Top