News

Home/News
23 มีนาคม 2023

ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง “ความร่วมมือในการตั้ง BIM TRAINING CENTER”

2023-03-23T16:18:26+07:0023 มี.ค. 2023|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

17 มีนาคม 2023

มจพ. และ วทอ. ต้อนรับผู้บริหารจาก CESI Engineering School, France

2023-03-21T09:55:03+07:0017 มี.ค. 2023|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

15 มีนาคม 2023

มจพ. และ วทอ. ต้อนรับผู้บริหารจาก Konstanz University of Applied Sciences และ Coburg University of Applied Sciences and Arts , Germany

2023-03-21T12:06:07+07:0015 มี.ค. 2023|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

14 มีนาคม 2023

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

2023-03-14T15:00:15+07:0014 มี.ค. 2023|Categories: News, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

13 มีนาคม 2023

มจพ. ต้อนรับผู้บริหารจาก TUD FaCE, Dresden University of Technology, Germany

2023-03-20T12:28:37+07:0013 มี.ค. 2023|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

15 ธันวาคม 2022

ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

2022-12-15T11:53:46+07:0015 ธ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 ตุลาคม 2022

แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มนักศึกษาที่เข้าใหม่ และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

2022-10-27T13:53:39+07:0027 ต.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

19 ตุลาคม 2022

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 1/2565

2022-10-19T17:47:57+07:0019 ต.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สารพล ฐิติพัฒนพงศ์

2022-09-27T11:57:39+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.โกศล ชัยเจริญอุดมรุ่ง

2022-09-27T11:46:49+07:0027 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

Load More Posts
Go to Top