π-Room (Learning Space)

π-Room (Learning Space) จะเปิดให้นักศึกษาเข้าใช้บริการตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 โดยจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ห้องจะอยู่ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม