KM-CIT

Home/KM-CIT
26 มีนาคม 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์คู่เทียบสำหรับรายงานการประเมินตนเอง SAR เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA”

2024-03-26T14:52:05+07:0026 มี.ค. 2024|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

12 มีนาคม 2024

โครงการ CIT KM Showcase 2024 knowledge showing and sharing ครั้งที่ 2

2024-03-13T09:06:33+07:0012 มี.ค. 2024|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

7 กุมภาพันธ์ 2024

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ โครงการ CIT KM Showcase 2024 : knowledge showing and sharing ครั้งที่ 2

2024-02-07T17:53:10+07:0007 ก.พ. 2024|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

15 กันยายน 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดูแลสุขภาพใจนักศึกษาสำหรับอาจารย์และบุคลากร ”

2023-10-24T14:15:03+07:0015 ก.ย. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

9 มิถุนายน 2023

มจพ. จัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่องาน “มจพ. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรม นำสู่ความยั่งยืน”

2023-10-24T14:26:07+07:0009 มิ.ย. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

31 พฤษภาคม 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร

2023-10-24T14:09:12+07:0031 พ.ค. 2023|Categories: KM-CIT, News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

26 เมษายน 2023

โครงการ “การแบ่งปันประสบการณ์ การจัดทำรายงานการบริหารงานเพื่อ การประกันคุณภาพ สำหรับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์”

2023-10-24T14:03:39+07:0026 เม.ย. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

1 เมษายน 2023

โครงการอบรม เรื่อง การจัดการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

2023-04-04T13:26:29+07:0001 เม.ย. 2023|Categories: KM-CIT, News, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

3 มีนาคม 2023

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ โครงการ CIT KM Showcase 2023 : knowledge showing and sharing

2023-03-10T10:24:52+07:0003 มี.ค. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

Load More Posts
Go to Top