โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ เวลา 07.00-11.00น.
โดยมอบสิทธิพิเศษ สำหรับเจ้าหน้าที่มจพ. และครอบครัว ราคา 390 บาท ต่อเข็ม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการได้ที่