การแข่งขันว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

อาจารย์ มจพ. สร้างชื่อ กวาด 6 เหรียญแข่งขันว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงชนะเลิศฯ ประจำปี 2565
อาจารย์เทียนชัย อุ่นสำราญ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์วิโรจน์ น้อยใหญ่คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565(Thailand Open Masters Swimming Championships 2022)อาจารย์เทียนชัย อุ่นสำราญ (รุ่นอายุ 45-49 ปี)
• 2 เหรียญเงิน ได้แก่ฟรีสไตร์ 400 เมตรผีเสื้อ 200 เมตร
• 1 เหรียญทองแดง ผีเสื้อ 100 เมตร
การแข่งขันว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565(Thailand Open Masters Swimming Championships 2022)เพื่อจูงใจให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ส่งเสริมให้นักกีฬาว่ายน้ำสูงอายุได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างสำหรับบุตรหลานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมมวลชน พัฒนาศักยภาพและยกระดับการเล่นกีฬาของนักกีฬาว่ายน้ำผู้สูงอายุสู่มาตรฐานสากล และคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก เมื่อวันที่ 1–3 กรกฎาคม 2565
แหล่งข่าว :