ขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ระมัดระวัง และตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 15 เมษายน 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอความร่วมมือคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ระมัดระวัง และตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในวันสุดท้ายของการทำงาน โดยให้ถอดปลั๊ก หรือปิดสวิตช์ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลม กระติกน้ำร้อน และเครื่องปรับอากาศ