ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2565 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาทีมหุ่นยนต์ Mini Mecha BFK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกมการแข่งขัน Robo Saleng จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLCCompetition และนักศึกษาทีมหุ่นยนต์iRAP-ONETAPsคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลหุ่นยนต์อัตโนมัติยอดเยี่ยม เกมการแข่งขัน พิชิตวัฏจักรหอคอย สู่แดนภารตะจากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การลงมือทำ และการแก้ปัญหา ทั้งยังช่วยค้นหาและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส่งนักศึกษา สาขาแมคคาทรอนิกส์ โดยมีอาจารย์ผู้ดูแล ผศ.ดร.ทศพร แก้ววิจิตร ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ในปี 2565 ในโจทย์เกม Robo Saleng หุ่นยนตร์เก็บ และคัดแยกขยะ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน