ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ จิรกุลสมโชค

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ จิรกุลสมโชค สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2564