ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยยศ ดำรงกิจโกศล

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยยศ ดำรงกิจโกศล สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2565