ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปิยนันท์ เรืองอุไร

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปิยนันท์ เรืองอุไร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565