ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐพล บุญอธึก

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐพล บุญอธึก สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565