บรรยายพิเศษในงาน ASEAN Sustainable Energy Week

14-16 October 20201  Virtual Exhibition  and Conference

ผศ.ดร.วริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Topic: Electrical hybridization: the future of EVs? by King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

EVs require high power for acceleration, which eliminates the limited energy of batteries and shortens their life cycle. In order to increase the driving performance, an electrical hybridization between the main energy source or batteries with a high-power auxiliary source such as a pack of supercapacitors is a suitable choice for EVs. This article presents four possible structures used to hybrid a pack of supercapacitors into the main batteries to provide the dynamic powers for EVs. The simulation and experimental results showed the hybridization of the batteries and a pack of supercapacitors in various conditions to increase the life cycle of the batteries. In addition, the analysis shows the energy management of the hybrid system and the electrical behaviors of both sources. Finally, the comparison between the advantages and limitations of each topology is also included.

Conducted in English

Speaker

Asst. Prof. Dr. Warit Thammasiriroj, Assistant Professor College of Industrial Technology, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)

Link :
https://beplace.thevista.co.th/exhibition/ASEPVA2021VE/welcome?fbclid=IwAR0–1eD9JM87S4ehhDcFVxa6ua2JJodZ2LYK2hTFplQO3aehx3yBrwz6GQ