บริษัท Meister Asia Pacific Sdn. Bhd. มอบนวัตกรรมดับเพลิงให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 Dietmar Gierlic กรรมการผู้จัดการ บริษัท Meister Asia Pacific Sdn. Bhd. ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อมอบนวัตกรรมดับเพลิง AMFE Automatic Miniature Fire Extinguisher และหารือเกี่ยวกับการผลิตบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมการป้องกันอัคคีภัย