ประกาศผลสอบคัดเลือกโควตาเรียนดีระดับปริญญาตรี 4 ปี

?ประกาศผลสอบคัดเลือกโควตาเรียนดีระดับปริญญาตรี 4 ปี เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2564 ตามลิงค์นี้

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์โควต้า ป.ตรี 4 ปี