ประกาศรับสมัครงาน บริษัท อะตอมแมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท อะตอมแมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
ตำแหน่ง
– พนักงานฝ่ายผลิต และพนักงานฝ่าย QC ชายหญิงไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หลายอัตรา
– เจ้าหน้าที่ ชาย – หญิง วุฒิ ปวส. – ป.ตรี
– เจ้าหน้าที่ แผนกผลิต หลายอัตรา
เงินเดือนตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
เอกสารที่ใช้สมัครงาน 
– บัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– วุฒิการศึกษา
– รูปถ่ายขนาด 1 – 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
– เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

*** ติดต่อ : 02-912-2801
E-mail:Atom_hr2555@hotmail.com