ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า – เครื่องกล (งาน Service) จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติ
ระดับการศึกษา ปวส. เครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
– มีประสบการณ์ด้าน Service งานซ่อมบำรุง และงาน PM เครื่องจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
– สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

หน้าที่รับผิดชอบ
ช่างซ่อมบำรุง ระบบงานเครื่องกลและไฟฟ้า
– งาน Service งานด้านซ่อมบำรุง และPM เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาส่งมอบ