ประกาศรายชื่อนักศึกษาสำหรับการเข้าสอบ K-StEP แบบออนไลน์

?ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสอบ K-StEP แบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยตรวจสอบรายชื่อและลิงค์การเข้าห้องสอบ เพื่อเตรียมสอบออนไลน์

?ห้องสอบที่ Link

ห้องสอบ 15

ห้องสอบ 16

ห้องสอบ 17

ห้องสอบ 18

ห้องสอบ 19

ห้องสอบ 20

ห้องสอบ 21

ห้องสอบ 22

ห้องสอบ 23

ห้องสอบ 24

ห้องสอบ 25

ห้องสอบ 26

ห้องสอบ 27