ประกาศ!! ขอความกรุณางดจอดรถยนต์โดยรอบวิทยาลัย

ประกาศ!!
เนื่องในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะมีการตัดต้นไม้บริเวณรอบวิทยาลัย จึงขอความกรุณางดจอดรถยนต์โดยรอบวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 08.00น.- 16.00น.
**ขออภัยในความไม่สะดวก