ภาพบรรยากาศโครงการ Healthy Workplace

ภาพบรรยากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน และ วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการ Healthy Workplace ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งจะจัดต่อเนื่อ ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 16.00 – 18.00 น. ไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ