มาตรการรักษาความสะอาดสำหรับบุคลากร

เปิดงานแล้ว วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรทุกท่าน ใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ตามมาตรการรักษาความสะอาด การ์ดไม่ตก ด้วยรักและห่วงใย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม