ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน(60+ Earth Hour 2022)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอร่วมรณรงค์ การลดใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อนภายใต้โครงการ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน(60+ Earth Hour 2022)” ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30น.