เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนถวายปัจจัยร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม(วัดน้อย) เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน 4,405 บาท และการทำบุญถวายภัตตาหารเช้าในวันนี้ มีนางช่อทิพย์ โลหะกุลวิช เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 รูป พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล