วทอ. ถวายเทียนพรรษาพร้อมทั้งจตุปัจจัยในวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้นำเทียนพรรษาพร้อมทั้งจตุปัจจัยเข้าถวาย พระมหาบุญยอด สุเมโธ โดยท่าน รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วทอ. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม ถ.วงศ์สว่าง 11 เขตบางซื่อ