วทอ.ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดทำห้องความดันลบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดทำห้องความดันลบมอบให้โรงพยาบาลที่ขอความอนุเคราะห์ทั้งในเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัดมามากกว่า 10 แห่ง