เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา โดย บริษัท สยามมิชลิน ภายใต้หัวข้อเรื่อง ยางรถยนต์ (Tire) ในงานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องของยางรถยนต์ ตั้งแต่ประวัติผู้คิดค้น ขั้นตอนการตรวจสภาพ และดูแลรักษายางรถยนต์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนได้มากยิ่งขึ้น ปิดท้ายด้วยการมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้   ณ ห้องปาล์มเพชร ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม