สำหรับนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2565 ตามท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก ได้กำหนดวันรายงานตัว

เดิม วันที่ 8 มีนาคม 2565
เปลี่ยนเป็น วันที่ 19 มีนาคม 2565

โดยสามารถดูท้ายประกาศผลฉบับสมบูรณ์ ระดับปวช. และป.ตรี ต่อเนื่อง+เทียบโอน และรายละเอียดการรายงานตัว ตามลิงค์

คลิกเลย