เชิญเข้าร่วมโครงการ Healthy Workplace

ประกาศสำหรับคณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เชิญเข้าร่วมโครงการ Healthy Workplace ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย.ถึงวันที่ 11 ส.ค.2565 ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ลิงก์ใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ: https://forms.gle/1zAia9XvfH9Mf3Qn9
ลิงก์สำหรับคณาจารย์และบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์:
To join the video meeting, click this link: meet.google.com/zig-uaby-qsc
To join by phone instead, dial (TH) +66 2 844 9331 and enter this PIN: 865 917 999 0011#