ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 ทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้กำหนดจัดงานการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 14 เกมส์การแข่งขัน “Robo Harvester” ในชื่อทีม “Witch doctor” ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย