แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มนักศึกษาที่เข้าใหม่ และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญนักศึกษาปี 1 ที่เข้าใหม่ และผู้ปกครอง ทำแบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มนักศึกษาที่เข้าใหม่ และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยสแกนจาก QR Code หรือ ลิงก์ดังต่อไปนี้ค่ะ
ลิงก์แบบสำรวจ สำหรับนักศึกษาปี 1 ที่เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2565 : https://forms.gle/PSxK8yd62stgEWfAA
ลิงก์แบบสำรวจ สำหรับผู้ปกครอง : https://forms.gle/g31Qg8DpHtVSE1rw6