โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ครั้งที่ 6

?????? ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ครั้งที่ 6 ทุกท่าน?????
?วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564
?? แล้วพบกันใหม่ ในครั้งที่ 7 ???
?ติดตามข่าวสารที่??????